. Chương trình giảm giá đặc biệt tắm trắng chào đón năm mới.
. Chăm sóc da mặt vui xuân rộn ràng.
. Thanh tẩy cơ thể năm mới nhiều may mắn
HÌNH ẢNH